V tuto chvíli nabízíme celkem 1014 starožitností od 51 inzerentů

Obchodní podmínky serveru České starožitnosti

Základní ujednání


Tyto obchodní podmínky a reklamační řád platí pro nákup a prodej v internetovém obchodě www.ceskestarozitnosti.cz. Uzavřením registrace kupující i prodávající stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní a reklamační podmínky je kupující i prodávající dostatečným způsobem, před vlastním uskutečněním objednávky či prodeje zboží prostřednictvím inzertního serveru www.ceskestarozitnosti.cz, upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.

 

Prezentace nabídek a jejich zvěřejnění

Za prezentaci nabídek, správnost a pravdivost zveřejněných údajů nese odpovědnost výhradně prodávající, který nabídku uveřejnil. V případě, že bude prokázáno, že údaje u zveřejněné nabídky nejsou pravdivé, či záměrně či nezáměrně zkreslující, má provozovatel portálu České Starožitnosti.cz právo takovouto nabídku ze serveru odstranit.

Prodávající je povinen nabídky zveřejňovat korektním a pravdivým způsobem, nezamlčovat podstatné informace a skutečnosti, které by mohly mít zásadní vliv na rozhodování kupujícího stran případné objednávky. Text nabídek musí být jasný a srozumitelný, stylizovaný a gramaticky správně. Každá nabídka musí obsahovat minimálně tři detailní a kvalitní fotografie nabízeného předmětu. V opačném případě má opět provozovatel serveru České Starožitnosti.cz takovouto nekompletní nabídku ze serveru odstranit.


Ceny a způsob platby


Ceny uvedené v eshopu jsou platné v době uskutečnění objednávky a nelze je po uskutečnění objednávky kupujícím ze strany prodávajícího již dále měnit.

Doba trvání akčních cen je v závislosti na rozhodnutí každého prodejce inzerujícího na serveru ceskestarozitnosti.cz, pokud není stanoveno doplňující informací u výrobku jinak. K ceně každé zásilky bude přičteno dopravné zásilky s místem dodání v rámci České republiky tak, jak je uvedeno prodávajícím v detailu každé zveřejněné nabídky, resp. inzerátu.

Zásilky do zahraničí budou řešeny individuálně na emailu konkrétního obchodu, který výrobek prostřednictvím serveru ceskestarozitnosti.cz prezentuje a nabízí k prodeji.  Balné je již zahnuto v uvedené v ceně dopravného. Ceny nabízených starožitností na serveru ceskestarozitnosti.cz jsou uváděny výhradně ve finální podobě včetně případného DPH.

 

Pokyny pro platby:


1. Bankovní převod:

* Číslo účtu každého obchodu inzerujícího na portálu www.ceskestarozitnosti.cz je uvedeno v jeho prezentační záložce na portálu ceskestarozitnosti.cz. Viz např. http://ceskestarozitnosti.cz/antik-veni-vidi-vici

* Jako variabilní symbol platby slouží číslo inzerátu uvedené v url adrese nabídky, viz např. http://ceskestarozitnosti.cz/inzerat_375 , tzn. v tomto případě v.s. 375
* Zpráva pro příjemce: uveďte Vaše jméno a název zakoupeného zboží.
* Oznámení o provedení platby kupující zašle do inzerujícího obchodu ze kterého si zboží prostřednictvím serveru ceskestarozitnosti.cz objednal.


2. Dobírka:

Při vyzvednutí na poště zákazník uhradí cenu výrobku včetně poštovného a balného. V případě nepřevzetí dobírky je zákazník povinný uhradit náklady za dovoz výrobku, poštovné a balné.


3. Osobní převzetí:

K ceně zboží se nazapočítá cena dopravy. Klient je povinen si vyzvednout zboží na adrese obchodu, od kterého zboží zakoupil.Dodání zboží


Zboží bude odesláno nejpozději do sedmi dnů od obdržení objednávky. Zboží placené převodem na bankovní účet bude odesláno do sedmi dnů po obdržení platby. Objednané zboží bude zasláno na adresu doručení prostřednictvím České pošty nebo prostřednictvím společnosti Toptrans, PPL aj, či vlastní dopravou nabízejícího obchodu.

Zaslání zboží do ostatních zemí bude řešeno individuálně. Zrušení objednávky kupujícím je možné nejpozději do 24 hodin od odeslání objednávky a to na e-mailovou adresu: info@ceskestarozitnosti.cz. Ke každé dodávce zboží bude přiložen daňový doklad s cenou zboží a poštovného, či bude tento doklad zaslán v emailové podobě. Zboží při převzetí zásilkovou službou vždy pečlivě zkontrolujte, poškozené či jinak znehodnocené balíky reklamujte přímo u dopravce. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.


Odstoupení od smlouvy


Internetový obchod www.ceskestarozitnosti.cz jakožto zprostředkovatel mezi prodávajícím a kupujícím upozorňuje spotřebitele na § 53 odst. 7 Občanského zákoníku a tudíž na možnost využít ochranné lhůty 14 dnů na vrácení zboží prodávajícímu bez udání důvodu. Odstoupit od smlouvy lze i telefonicky nebo emailem nejpozději 24 hodin po objednání zboží. Pokud se rozhodnete využít tuto možnost, zašlete prodávajícímu zboží včetně kopie dokladu o zaplacení, ve kterém bude uvedeno, že odstupujete od uzavřené kupní smlouvy. Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nelze, pokud bylo zboží již částečně spotřebováno. V případě, že vrácené zboží bude neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, bude inzerující obchod, tzn prodejce, uplatňovat vůči kupujícímu požadavek na náhradu škody. Zboží zaslané zpět formou dobírky nebude přijato.

 

Ochrana osobních dat


Osobní data zákazníků jsou uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Uzavřením objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu a jejich odstranění z naší databáze a další zákonná práva k těmto údajům. Osobní data, která kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro naši potřebu a nebudou poskytnuta jiným subjektům. Výjimku představují externí dopravci, kterým mohou být osobní údaje zákazníků po vzájemné dohodě s prodávajícím inzerujícím obchodem předávány v minimálním rozsahu, který je nutný k bezproblémovému doručení zboží.